Afdrukken

Privacy verklaring

PRIVCACYBELEID VAN

 JCV de Pölle

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die JCV de Pölle verwerkt van haar leden en donateurs

Indien je lid wordt van JCV de Pölle , [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan JCV de Pölle verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
JCV de Pölle,  Zuidsingel 46,  6051 CJ MAASBRACHT. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0031 6 13030568


2. Welke gegevens verwerkt JCV de Pölle en voor welk doel

2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s)

2.2       JCV de Pölle verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende   doeleinden:: 
a)         je naam, adres, telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de       eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen  van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van       uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van JCV de Pölle;

2.3  JCV de Pölle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens/ foto’s van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens/ foto’s hebben verzameld over uw kind, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

  1. Bewaartermijnen

 

JCV de Pölle verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft JCV de Pölle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. . Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaand e-mailadres.

 

5 Delen van persoonsgegevens met derden

JCV de Pölle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JCV de Pölle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

6.1     U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.   Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JCV de Pölle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

6.2     JCV de Pölle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

  1. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.